Acara Memuatkan

« Semua Peristiwa

 • Acara ini telah berlalu.

SmartHeart Mencintai BFF SAYA!

10 April 2017 @ 10:00 pagi

Berkongsi pengalaman hidup dengan Rakan Berbulu Terbaik anda dengan kami! Anda boleh memenangi sebuah Perodua Axia!

10 kisah menyentuh atau menarik akan dipilih untuk menjadi semi-finalis. Kami akan mengubah cerita anda menjadi video sebenar untuk pengundian awam dan pengurusan!

Pemenang Hadiah Utama akan dipilih berdasarkan 70% undian pengurusan dan 30% undian awam.

Peringkat Peraduan:

* 10/April/2017 ~ 15/Mei/2017:- Penyerahan cerita.
* 1/Jun/2017:- Pengumuman 10 semi-finalis
* 1/Julai/2017 ~ 14/Julai/2017:- Pengundian Awam
* 15/Julai/2017:- Pengumuman Pemenang Hadiah Utama

Hadiah:

* Hadiah Utama: Perodua Axia 1000G (AT) – Warna Putih (Pakej Gear Up – Elegan)

* Hadiah Saguhati 9pcs: Wang Tunai RM1,000 & Produk SmartHeart

1000pcs Hadiah Misteri: Produk SmartHeart

TAHNIAH DIUCAPKAN KEPADA PEMENANG MFF SAYA!

Tahniah diucapkan kepada Pemenang Hadiah Utama yang juga merupakan pemilik Perodua Axia!

Nur' Aliaa Binti Mohamed

Pemenang Hadiah Saguhati – Hadiah Wang Tunai RM1000 & Produk SmartHeart

1. Cheryl Chen
2. Daphne Chang
3. Amni Zubaidah Zulkarnain
4. Nurhanizah Abdul Rahman
5. Foo Wei Ling
6. Salmah Binti Ahmad
7. Eng Gee Wee
8. Ahmad Suhaimi Mohd Ali
9. Afifah Mohd Aisha Nuddin

Pemenang akan dihubungi dalam tempoh 60 hari untuk urusan pemberian hadiah.

Mencintai BFF Saya! Terma & Syarat Peraduan

 1. Semua hadiah mesti diambil dalam masa 60 hari dari tarikh pemberitahuan. Selepas tempoh ini, kelayakan untuk hadiah tamat secara automatik. Sebarang hadiah yang tidak dituntut akan diuruskan mengikut keperluan perundangan. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. tidak akan memaklumkan kepada pemenang baki masa. Adalah menjadi tanggungjawab pemenang untuk mengumpul hadiah mereka.
 2. Hadiah mesti dituntut sendiri melainkan pemenang dinasihatkan sebaliknya. Pemenang dikehendaki mengemukakan kad pengenalan yang mengandungi gambar yang diperlukan (contohnya termasuk kad pengenalan/lesen memandu/pasport di mana gambar disertakan). Di mana Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. memilih untuk menghantar atau menghantar hadiah kepada pemenang, tiada tanggungjawab akan diterima oleh Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. untuk penghantaran wang pos yang selamat dan berkesan. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. dengan jelas menafikan semua liabiliti yang timbul daripada sebarang penghantaran hadiah yang hilang atau tidak berjaya.
 3. Dalam situasi khas dan tertakluk kepada budi bicara mutlak Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. pemenang boleh mencalonkan wakil yang ditetapkan untuk mengambil hadiah. Kebenaran bertulis dan ID untuk pemenang dan wakil mereka diperlukan.
 4. Sekiranya pemenang memilih untuk tidak menerima hadiah, mereka akan kehilangan apa-apa dan semua tuntutan untuk hadiah itu, yang akan diuruskan mengikut budi bicara mutlak Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. tertakluk kepada keperluan perundangan.
 5. Pemenang di bawah umur 18 tahun mesti ditemani oleh ibu bapa/penjaga semasa mengumpul hadiah mereka. Pemenang dan ibu bapa/penjaga mesti menandatangani perjanjian ini dan menunjukkan ID yang mencukupi.
 6. Salinan peraturan pertandingan Terma & Syarat ini mesti ditandatangani dan disahkan oleh mana-mana pemenang atas permintaan Perfect Companion (M) Sdn. Bhd.
 7. Pemenang hadiah memberikan kebenaran kepada Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. untuk menggunakan, secara percuma, sebarang data peribadi yang diterima, sebarang gambar atau apa-apa sumbangan yang berkaitan dengan pertandingan untuk digunakan dalam aktiviti promosi yang berkaitan dengan pertandingan dan berhubung dengan pengumuman pemenang melalui semua media, termasuk radio, televisyen dan internet.
 8. Atas permintaan Perfect Companion (M) Sdn. Bhd., pemenang hadiah akan bekerjasama dalam aktiviti promosi Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. setakat yang boleh diharapkan secara munasabah daripada mereka, termasuk publisiti mengenai pengumuman pemenang di semua media termasuk radio, televisyen dan Internet. Untuk bekerjasama dengan aktiviti promosi ini, tiada pampasan kewangan akan dibayar.
 9. Maklumat peribadi boleh digunakan untuk melaksanakan pertandingan dan majlis anugerah. Dalam konteks ini, Perfect Companion (M) Sdn. Bhd berhak memberikan data peribadi kepada pihak ketiga yang terlibat dalam pertandingan yang berkaitan (termasuk pembekal, pengiklan, penaja dan / atau pengeluar). Selain itu, peserta memberi kebenaran kepada Perfect Companion (M) Sdn. Bhd untuk memaklumkan kepadanya tentang produk dan / atau perkhidmatan Perfect Companion (M) Sdn. Bhd, rakan kongsinya (termasuk penaja, pengeluar dan pengiklan) dan syarikat terpilih dengan teliti.
 10. Penggunaan hadiah yang diberikan adalah atas perbelanjaan dan risiko pemenang.
 11. Pemenang juga dikehendaki oleh Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. untuk mengambil bahagian dalam sesi foto, video dan/atau filem dan mengakui bahawa Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. mempunyai hak untuk menggunakan gambar, video dan/atau filem publisiti tersebut dalam apa jua medium dan dalam apa-apa cara yang munasabah yang difikirkannya patut, melainkan jika orang itu menasihati Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. pada masa memasuki pertandingan yang dia ingin kekalkan dia tidak mahu namanya disiarkan.
 12. Penyertaan peraduan dan bahan yang dihantar berkaitan dengan mana-mana pertandingan (sama ada dalam bentuk bertulis, audio atau visual, atau gabungannya) atau apa-apa gambar, rakaman video dan/atau filem atau rakaman audio yang diambil oleh peserta menjadi hak milik Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. boleh menggunakan bahan tersebut dalam apa jua medium dan dengan apa-apa cara yang munasabah yang difikirkannya patut. Hak cipta dalam mana-mana bahan tersebut menjadi dan kekal sebagai hak milik Sahabat Sempurna (M) Sdn. Bhd.
 13. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. boleh menghebahkan, menyiarkan atau mendedahkan nama, watak, persamaan, kenyataan atau sebarang rakaman suara pemenang atau pesaing dalam aktiviti pengiklanan atau promosi mengenai kemenangan peraduan, atau Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. secara amnya. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. boleh mempromosikan atau mengiklankan bahawa pemenang memenangi pertandingan. Semua pemenang dengan ini bersetuju dengan penggunaan namanya untuk tujuan pengiklanan, perdagangan atau promosi oleh Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. tanpa pampasan tambahan.
 14. Pemenang bertanggungjawab untuk sebarang dan semua cukai yang perlu dibayar, dan/atau apa-apa dan semua perbelanjaan semasa proses menuntut atau mengambil hadiah; hasil daripada hadiah yang dianugerahkan atau diterima.
 15. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd sama sekali tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang timbul daripada penyertaan dalam pertandingan atau sebarang kerosakan teknikal, kegagalan atau kelewatan berkenaan dengan penyertaan dalam pertandingan atau pelantikan pemenang.
 16. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd mempunyai hak untuk membatalkan kelayakan peserta jika dia percaya bahawa peserta tidak bertindak sesuai dengan Pertandingan Terma dan Syarat Umum dan / atau tertentu atau jika peserta sebaliknya secara penipuan mengakses pertandingan atau mempengaruhi perjalanan pertandingan secara tidak adil.
 17. Berhubung dengan mana-mana hadiah yang melibatkan penyertaan dalam mana-mana aktiviti:
  1. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. dan kakitangan serta ejennya akan dilepaskan sepenuhnya dan dibayar ganti rugi oleh pemenang berkenaan dengan sebarang tuntutan bagi kemalangan, kecederaan, kerosakan harta benda atau kehilangan nyawa berkaitan dengan penyertaan pemenang dalam hadiah tersebut.
  2. Pemenang boleh, mengikut budi bicara mutlak Perfect Companion (M) Sdn. Bhd., dikehendaki menandatangani ganti rugi dalam borang yang diperlukan oleh Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. sebagai prasyarat kepada kelayakan mereka untuk hadiah
  3. Sekiranya pemenang berumur di bawah 18 tahun, ibu bapa/penjaga mereka boleh, mengikut budi bicara Perfect Companion (M) Sdn. Bhd., dikehendaki menandatangani ganti rugi dalam borang yang diperlukan oleh Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. dan bersetuju dengan penyertaan pemenang dalam hadiah tersebut sebagai prasyarat kepada hak anak mereka.
 18. Sekiranya hadiah tertentu tidak tersedia kerana keadaan yang tidak dijangka, Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. boleh menggantikan hadiah yang sama atau salah satu nilai yang setara.
 19. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan kelayakan mana-mana individu yang ditentukan untuk mengganggu proses kemasukan atau operasi Peraduan atau tapak, untuk bertindak melanggar atau berpotensi melanggar Peraturan dan Peraturan ini. Sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. selanjutnya berhak untuk membatalkan, mengubah suai, menggantung atau menangguhkan peraduan sekiranya berlaku keadaan yang tidak dijangka di luar kawalan yang munasabah.
 20. Seseorang tidak layak untuk menyertai dan/atau memenangi pertandingan jika:
  1. Mereka adalah pekerja atau ahli keluarga terdekat pekerja Perfect Companion (M) Sdn. Bhd./agensi penaja/pengiklanan atau ahli gabungan yang berkaitan dengan peraduan ini.
  2. Mereka telah memenangi hadiah/hadiah bernilai sama ada secara individu atau kolektif pada harga RM100 daripada Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. atau dalam mana-mana peraduan Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. dalam tempoh 30 hari sebelum menyertai pertandingan.
  3. Mereka didapati telah menggunakan atau cuba menggunakan lebih daripada satu nama untuk melayakkan diri memenangi hadiah daripada Perfect Companion (M) Sdn. Bhd..
 21. Semua peserta mengakui bahawa Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. masih boleh bergantung kepada Peraturan 20 walaupun Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. hanya mengetahui ketidakmampuan seseorang selepas Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. tampil memberikan hadiah kepada orang yang tidak layak. Pemulangan hadiah atau pembayaran nilainya kepada Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. boleh dikehendaki oleh Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. jika ini berlaku.
 22. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd berhak, mengikut budi bicaranya dan tanpa notis, mengubah atau mengubah terma dan syarat ini khusus untuk pertandingan untuk tempoh pertandingan dan tanpa memberi alasan untuk menghentikan, mengubah suai atau menyesuaikan persaingan atas sebab sendiri tanpa sebarang kewajipan untuk mengimbangi apa-apa ganti rugi bagi pihak peserta. Sebarang perubahan atau penyesuaian dalam pertandingan, akan diumumkan dengan cara yang sesuai (contohnya melalui laman webnya).
 23. Semua peserta peraduan mesti bersetuju untuk mematuhi Peraturan Umum dan Peraduan Khusus. Penyerahan penyertaan hendaklah disifatkan menunjukkan penerimaan peraturan ini.
 24. Kegagalan stesen untuk menguatkuasakan mana-mana peraturan ini dalam apa jua keadaan tidak akan menimbulkan sebarang tuntutan oleh mana-mana orang lain.
 25. Apabila Pertandingan Terma dan Syarat Umum dan/atau khusus berbeza daripada yang ditentukan dalam Pertandingan Terma dan Syarat Tertentu, Pertandingan Terma dan Syarat tertentu diguna pakai.
 26. Penafian: Dengan menyertai peraduan ini, setiap peserta bersetuju bahawa Perfect Companion (M) Sdn. Bhd., Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. Studio Sdn. Bhd., kakitangan, pegawai, pengarah, ejen, sekutu, ibu bapa, anak syarikat dan wakil masing-masing ("Penaja Peraduan") tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap ganti rugi, kerugian, kecederaan, hak, tuntutan atau tindakan dalam apa jua bentuk yang berkaitan dengan peraduan, atau akibat daripada penerimaan, pemilikan, penggunaan/penyalahgunaan hadiah, atau penyertaan dalam peraduan, termasuk tanpa had, kecederaan diri, kematian, kerosakan harta benda dan tuntutan berdasarkan hak publisiti, fitnah atau pencerobohan privasi. Setiap peserta selanjutnya bersetuju bahawa penaja peraduan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang penyertaan yang lewat (termasuk penghantaran data yang tertangguh), diganggu, garbled, tidak lengkap, salah arah, hilang, bermutasi, tertangguh, rosak, rosak, diduplikasi atau sebaliknya tidak mematuhi Peraturan dan Peraturan ini.
 27. Semua penyertaan melalui Internet dihantar sepenuhnya atas risiko pengguna. Penaja Peraduan tidak dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan atau kerosakan kepada peserta atau komputer orang lain yang berkaitan dengan atau akibat daripada memasukkan atau memuat turun bahan-bahan yang berkaitan dengan peraduan ini. Penaja Peraduan tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan operasi atau penghantaran disebabkan oleh kerosakan teknikal, perkakasan, perisian atau telefon dalam apa jua bentuk, sambungan rangkaian yang hilang atau tidak tersedia, kegagalan talian komunikasi, kegagalan pelayan, atau gagal, salah, tidak lengkap, tidak tepat, garbled, atau kelewatan komunikasi elektronik yang disebabkan oleh pengguna atau oleh mana-mana peralatan atau pengaturcaraan yang berkaitan dengan atau digunakan dalam peraduan atau trafik ini kesesakan di Internet atau di mana-mana laman web, atau oleh mana-mana kesilapan manusia yang mungkin berlaku dalam pemprosesan penyertaan dalam peraduan ini, atau mana-mana gabungannya.
 28. Undang-undang Malaysia akan mentadbir Peraduan ini. Peraduan ini adalah tidak sah jika dilarang atau dihadkan oleh mana-mana undang-undang tempatan, kebangsaan, negeri atau mana-mana undang-undang kerajaan. Peraduan ini juga tertakluk kepada Peraturan dan Undang-undang ini.
 29. Peraduan Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. melalui udara/ dalam talian/di lapangan atau apa-apa jenis peraduan anjuran Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. hanya terbuka kepada warganegara MALAYSIA sahaja.
 30. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd berhak pada bila-bila masa, mengubah, meminda, memadam atau menambah Terma dan Syarat serta peraturan dan undang-undang lain termasuk mekanisme Peraduan mengikut budi bicara mutlaknya.

Butiran

Tarikh:
10 April 2017
Masa:
10:00 PG
Kategori Acara: