Terma dan Syarat Peraduan:

 

  1. Peraduan sah bermula 12 April 2021 sehingga 30 April 2021 sahaja.
  2. Hanya warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas layak menyertai program ini.
  3. Hanya satu (1) penyertaan untuk setiap peserta yang layak dianggap sah. Penyertaan kali ke dua dan seterusnya tidak akan diproses dan hanya penyertaan kali pertama yang akan diproses.
  4. Hanya satu (1) pemenang layak dipilih dari satu alamat pendaftaran yang sama.
  5. Hanya penyertaan yang lengkap dengan maklumat yang tepat akan dianggap sebagai penyertaan sah.
  6. 200x pemenang akan menerima satu (1) set hadiah Raikan Raya SmartHeart. Hadiah akan dihantar dalam tempoh 30 hari bekerja selepas tarikh pengumuman pemenang. Penghantaran kali kedua tidak dibenarkan.
  7. Hadiah peraduan tidak boleh ditukar kepada wang tunai, dipindah milik atau digantikan.
  8. Pihak penganjur mempunyai hak untuk mengubah atau meminda terma dan syarat dan mengubah set hadiah peraduan tanpa makluman awal. Pemilihan pemenang adalah muktamad.
  9. Penganjur berhak untuk tidak memaklumkan kepada peserta berkenaan sebarang perubahan untuk sebarang aspek program ini.
  10. Semua penyertaan adalah tertakluk kepada terma dan syarat. Dengan menyertai program ini, peserta telah mengesahkan mereka telah membaca dan memahami terma dan syarat ini.
error: Content belongs to Perfect Companion (M) Sdn Bhd